onsdag 11. november 2009

Barne Rommet nede på det gammle politikammeret.

Slik såg Veggen ut etter at vi ble ferdig med malingen =)

her malte vi bordet etter di 4 fargene vi hadde, vi tenkte det at vis den gule og den grønne ble malt ved siden av hverandre haddet det blitt for dominerende på ett hjørne, og fra før av vet vi at den gule skriker ut mest, og den grønne her ganske mye gult i seg så dat ble det di to fargene som ble dominerende. derfor blet det til at vi plasserte fargene på hversin side.
1 1= Rød, 2= Grønn, 3=Gul, 4=BLå
2#3
4

Først brukte vi en overhead for å få frem sirklene på veggen, det ble mye snakk om vi skulle bruke folieskjæreren for å lage sjablonger, men kom frem til at det ble mye enklere å bare bruke en overhead og tegne opp sirklene og male inni dem.


Planleggingen av dette tok lang tid, det var 7 stykke rpå dette og alle hdde sine ideer, men vi kom frem til at sirkler var en grei løsning, side den kan virke barnslig og ungdoms samme med fargene. så da bestemte vi oss for sirkler men så var det hvordan de skulle se ut, om det skulle ver fylle eller sirkler med tom rom eller sirkler med dybbde effekter. etter hvert kom det rfem til at vi kunne blande 2D flater med fylle og sirkler med tommrom.
det var 2 søyler som vi stripet opp og her er den ene av de.
Først Målte vi for så se at stripene ble rette, egtter det tapet vi med MArkerings tape og malte så over, men vi var obs på at veggen var rugglete så stripene ble ikke helt bene da ellers så var di ganske rett d var bare kantene som hadde små lek.Noen av gjenstannene som var der kunne vi male og her er det en liten skuff hylle som jeg matle, det var 6 skuffer, en stor 2 små og 3 enda mindre, så jeg brukte det va hadde lært og malte den misne i mitten gul og blå og grønn på hversin side og rød på toppen( altså den største skuffen)

Leke huset Ble malt rett på siden det alt va rent tre hverken lakkert elle malt, så vi baset den først med hvit amling, som tok litt tid for det trengtest et par strøk med hvit. etter det tapet vi inne hyllenne for vi kom frem til at bak veggen er den som skal malest, vi hadde andre ider om hva som skulle malest, gulvet taket eller veggene eller en blanding, men vi kom from til at maler vi bakveggen så er det den som vil visest mest. FArge valget vi jør va det samme som før, siden gul var den sterkeste så har vi kun 1 av den og det ble i mitten.
Benkene ble malt i samsvar med Bordet. det var snakk om at vi skulle male 2 farger på en baenk men kom frem til at det var bedre å bare male en benk med en farge.


Leke huset. Bordet. Veggen før den ble malt.

Rommet runt oss var en for form besj hvit, så vi ble enig om å male rommet helt hvitt.
Første dagen va di kom ned og fikk se rommet, det pøs regnet ute så alle var dass våte.